Category Archives: SEO

ทำไมต้องทำ SEO?

เว็บที่ติดอันดับ 1 บน Google จะมี Traffic คนเข้าเว็บมากกว่าเว็บที่อยู่อันดับ 10 มากถึง 10 เท่า จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำ SEO ให้เว็บเราติดอันดับต้นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากเว็บของคุณ ไม่ติดอันดับหน้าแรก จำนวนคนเข้าเว็บของคุณ แทบจะเป็น 0 เลยกว่าได้

SEO คืออะไร?

SEO (Search Engine Optimization) คือ การทำเว็บให้ติดหน้าแรก Google ในคำค้นหาต่างๆ แบบไม่ต้องลงโฆษณา และต้องทำ seo ด้วยกระบวนการต่างๆ ในรูปแบบที่ Google 

SEO จ้างทำได้หรือไม่?

การทำ​ seo ที่ได้ผลที่สุด คือ​ ทำเอง Google​ ปรับหลักเกณฑ์​หลายอย่าง ที่เอื้อต่อการทำเองมากกว่าการจ้างทำ หากการทำ SEO มันจ้างกันแบบง่ายๆ ได้ คนก็จะไม่ไปซื้อโฆษณากับ Google ดังนั้นเขาไม่ยอมแน่ๆ

E-A-T factor คืออะไร?

E-A-T factor คือ เกณฑ์วัดความน่าเชื่อถือของเว็บ เว็บไซต์จะมีความน่าเชื่อถือได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness

ภาพรวม SEO ประเภทต่างๆ

การทำ SEO เป็นหลักการสากล แต่การออกแบบเนื้อหาบนเว็บ เราต้องดูที่เจตนาของคนที่ค้นหาคำนั้น ดังนั้นการออกแบบหน้า landing page ของแต่ละธุรกิจจะไม่เหมือนกัน

องค์ประกอบหลักของการทำ SEO

จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 1) Technical SEO  2) On-page SEO โครงสร้างเนื้อหา  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 3) Off-page SEO การอ้างอิงหรือโหวตจากเว็บอื่นๆ