นายวีรยุทธ ทองดอนพุ่ม (เจ้าของเว็บไซต์ padveewebschool.com) มีนโยบายการดูแลลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานอบรม Public Course / Online Course

ในกรณีที่งานอบรมถูกเลื่อน/ยกเลิก

  • ทางลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ในกรณีที่ชำระผ่านการโอนเงินธนาคาร โดยจะได้รับเงินคืนภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทางบริษัทมีการออกประกาศเลื่อนหรือยกเลิก
  • กรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าอบรมเต็มจำนวน (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น)

ในกรณีที่คุณแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนในกรณีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน/ยกเลิกงาน 

กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์ พร้อมสาเหตุการขอเงินคืน

  • กรณีติดต่อล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริงมากกว่า 10 วันเช่น อบรมวันศุกร์ที่ 22 คุณจำเป็นต้องแจ้งภายในวันจันทร์ที่ 11 ทางเราจะคืนเงินค่าอบรม 70 %ให้แก่คุณ  (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น)
  • กรณีติดต่อในช่วง 0-10 วันก่อนวันอบรมจริง ทางเราจะคืนเงินค่าอบรม 30 %ให้แก่คุณ  (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น)

โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วันหลังจากการขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ

คอร์สเรียนออนไลน์

หากสั่งซื้อแล้วผู้เรียนไม่พึงพอใจในคอร์สออนไลน์ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายใน 7 วันหลังจากที่การลงทะเบียนสั่งซื้อคอร์สเสร็จสมบูรณ์ (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น) โดยทางทีมงานจะมีการสัมภาษณ์สอบถามถึงสาเหตุ หลังจากที่การขอรับเงินคืนได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วัน